Cennik

Opłaty abonamentowe
Internet dla domu
Cena przy umowie na okres
24 miesięcy
Cena przy umowie na okres
12 miesięcy
Cena przy umowie na okres
nieokreślony
Prędkość pobierania 2 Mb
Prędkość wysyłania 2 Mb
30,00 zł40,00 zł70,00 zł
Prędkość pobierania 4 Mb
Prędkość wysyłania 2 Mb
40,00 zł50,00 zł90,00 zł
Prędkość pobierania 6 Mb
Prędkość wysyłania 4 Mb
50,00 zł60,00 zł120,00 zł
Prędkość pobierania 8 Mb
Prędkość wysyłania 4 Mb
60,00 zł70,00 zł140,00 zł
Prędkość pobierania 10 Mb
Prędkość wysyłania 4 Mb
70,00 zł80,00 zł160,00 zł
Prędkość pobierania 20 Mb
Prędkość wysyłania 10 Mb
120,00 zł130,00 zł200,00 zł
*
Aktywacja usługi (instalacja)Urządzenie abonenckieZakończenieCena z VAT
Internet – umowa na czas określonyRouterAntena (wypożyczenie 0,00 zł)250,00 zł
Internet – umowa na czas nie określony określonyRouterAntena (koszt abonenta)500,00 zł 600,00 zł
Dodatkowo Opłata za router (opłaty nie pobiera się jeśli abonent jest w posiadaniu własnego sprzętu)
Cena Anteny uzależniona jest od specyfikacji modelu sprzętu 300 zł – 500 zł
*
Dodatkowe usługi i opcjeCena z VAT
Stały zewnętrzny adres IP opłata za miesiąc15 zł
Przesłanie pocztą faktury Vat (list zwykły)15 zł
Zmiana Abonamentu na niższy na żądanie klienta30 zł
Ponowne włączenie dostępu do Internetu po ograniczeniu za brak opłaty20 zł
Usługa serwisowa przy komputerze Klienta (pełna godzina)70 zł
Nieuzasadniony przyjazd serwisanta100 zł
Opłata administracyjna za wystawienie oraz wysłanie wezwania25 zł
Zmiana miejsca instalacji150 zł
Wymiana anteny z winy abonenta400 zł
Pobranie opłaty za odebranie sprzętu przez instalatora (po zakończonej umowie)150 zł
Kara umowna za brak zwrotu sprzętuzgodnie z umową*
Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony przed upływem okresy zawartego w umowie – opłata wyrównawcza, wynikająca z ulgi * przyznanej AbonentowiKwotę podaną na umowie należy pomnożyć przez miesiące, które zostały do końca zakończenia umowy na czas określony
*Ulga to korzyść jaką uzyskał abonent w zamian za podpisanie umowy terminowej